دکل صاعقه گیر

Lightning rods tower

دکل صاعقه گیر در دو مدل tf5 , tw5 که از جنس لوله گالوانیزه گرم به صورت دو تکه و تلسکوپی تولید میشود. این دکل ها قابلیت نصب بر روی سطح زمین و همچنین روی دیوار را دارند.

مشخصات فنی

دکل صاعقه گیر TF5

کد محصول TF5
شرح قابل نصب بر روی سطح زمین
طول دکل 5 متر
تعداد تکه 2
قطر لوله تحتانی 2 اینچ
قطر لوله فوقانی 1.1/4 اینچ
جنس لوله گالوانیزه گرم

دکل صاعقه گیر TW5

کد محصول TW5
شرح قابل نصب بر روی دیوار
طول دکل 5 متر
تعداد تکه 2
قطر لوله تحتانی 2 اینچ
قطر لوله فوقانی 1.1/4 اینچ
جنس لوله گالوانیزه گرم

مشخصات کلی