فازمتر فشار متوسط 10 - 36 کیلوولت کاتو
فازمتر فشار متوسط 10 - 36 کیلوولت کاتو
CC-765-10/36-K

دستگاه فازمتر فشار متوسط 10- 36 کیلوولت کاتو برای تست برق‌دار بودن خطوط و تجهیزات فشار متوسط به کار می‌رود و برای ایمنی کارگران و تکنسین‌ها و سایر افرادی که با شبکه گرم سروکار دارند از اهمیت بالایی برخوردار است....

فازمتر فشارقوی 230 - 400 کیلوولت کاتو
فازمتر فشارقوی 230 - 400 کیلوولت کاتو
CC-265-225/420

فازمتر یا اپرومتر دستگاه تک پلی است که وجود ولتاژ در شبکه‌های برقی را تست می‌کند. به‌طورکلی وسیله‌ای که برای آزمایش وجود یا عدم وجود ولتاژ الکتریکی یا غیاب الکتریسیته در یک وسیله را مشخص می‌کند. فازمترهای فشارقوی با نزدیک...