فازمتر فشار متوسط 20 و 33 کیلو ولت کاتو فرانسه
فازمتر فشار متوسط 20 و 33 کیلو ولت کاتو فرانسه
CC-765-10/36-K

ویژگی ها برای ایمنی کارگرانی که با شبکه‌های برقی فعالیت می‌کنند استفاده از فازمتر فشار متوسط کاتو مهم است. امکاناتی که این فازمتر در اختیار کارگران قرار می‌دهد به‌صورت زیر است: قابلیت استفاده در پست های داخلی و هوایی قابلیت...

فازمتر فشارقوی 63 - 132 کیلوولت کاتو فرانسه
فازمتر فشارقوی 63 - 132 کیلوولت کاتو فرانسه
CC-265-60/150

ویژگی های فازمتر فشار قوی 63 - 132 کیلوولت کاتو CATU مقاومت بالا در برابر ضربه، لرزش و باران استفاده از فناوری سر خازنی به صورت فوق العاده فشرده  قابل استفاده در شبکه‌های 63 و 132کیلوولت در ایران   برای...

فازمتر فشارقوی ۲۳۰ - ۴۰۰ کیلوولت کاتو فرانسه
فازمتر فشارقوی ۲۳۰ - ۴۰۰ کیلوولت کاتو فرانسه
CC-265-225/420

ویژگی های فازمتر فشار قوی ۲۳۰ - ۴۰۰ کیلوولت کاتو CATU مقاومت بالا در برابر ضربه، لرزش و باران استفاده از فناوری سر خازنی به صورت فوق العاده فشرده قابل استفاده در شبکه‌های ۲۳۰ و ۴۰۰ کیلوولت ایران   برای...