فازمتر فشار متوسط ۱۰ - ۳۶ کیلو ولت کاتو
فازمتر فشار متوسط ۱۰ - ۳۶ کیلو ولت کاتو
CC-765-10/36-K

ویژگی های خاص فازمتر فشار متوسط ۱۰ - ۳۶ کیلوولت کاتو برای ایمنی کارگرانی که با شبکه‌های برقی فعالیت می‌کنند استفاده از فازمتر فشار متوسط کاتو مهم است. امکاناتی که این فازمتر در اختیار کارگران قرار می‌دهد به‌صورت زیر است: محفظه...

فازمتر فشارقوی ۲۳۰ - ۴۰۰ کیلوولت کاتو
فازمتر فشارقوی ۲۳۰ - ۴۰۰ کیلوولت کاتو
CC-265-225/420

ویژگی های فازمتر فشار قوی ۲۳۰ - ۴۰۰ کیلوولت کاتو مقاومت بالا در برابر ضربه، لرزش و باران استفاده از فناوری سر خازنی به صورت فوق العاده فشرده فازمتر فشار قوی ۲۳۰ - ۴۰۰ کیلوولت قابل استفاده در شبکه‌های ۲۳۰...