فیوز کش فشار قوی
فیوز کش فشار قوی

این فیوز کش وسیله‌ای است که از آن برای تعویض فیوز‌های لوله ای فشار متوسط سکسیونر های درون تابلو استفاده می‌شود. بیشترین آسیب‌های ناشی از قوس الکتریکی و جرقه در زمان تعویض این فیوز‌ها برای برق‌کاران اتفاق می‌افتد. فیوز کش...