آدرس : تبریز - خیابان فردوسی - مجتمع آذربایجان - طبقه همکف - شماره 28 - کدپستی: 5133814935
تماس : 041-35552729
تماس : 041-35552750
فکس : 041-35553273
ایمیل : [email protected]
شماره واتس آپ : +989149157450