ارت بار

Earth bar

ارت بار مسی 5 پیچ با پایه گالوانیزه و مقره 

مشخصات کلی

ارت بار مسی 5 پیچ با پایه گالوانیزه و مقره 

طول 250 میلیمتر

ابعاد شینه : 30*5 میلیمتر