استیک همپتانسیل سازی و دشارژ
استیک همپتانسیل سازی و دشارژ
مدل BTD-6-45/160

استیک همپتانسیل سازی و دشارژ ساخت شرکت مهندسی بهینه توازن جهت تخلیه بارهای ساکن موجود در خطوط و پست های فشار متوسط و همچنین جهت همپتانسیل سازی دو نقطه تا سطح 45 کیلو ولت مورد استفاده قرار میگیرد.

استیک نجات
استیک نجات
عصای نجات مدل BT-45/160

شرکت بهینه توازن جهت نجات افرادی که در اثر برق گرفتی دچار مصدومیت شده و در محیط برقدار قادر به حرکت نیستند اقدام به تولید عصای نجات تا سطح 45 کیلوولت را نموده است که در ایران از آن میتوان...