قیچی کابل بری عایق برق

36 کیلوولت

INSULATED CABLE CUTTER

قیچی کابل بری عایق برق جهت برش کابلهای برق دار تا سطح ولتاژ 36 کیلوولت مورد استفاده قرار میگیرد. این قیچی با طول 970 میلیمتر و با قابلیت برش کابل های تا مقطع 300 میلیمتر مربع ، عایق کاری شده به روش رابرینگ و دارای بشقابک های افزایش خزش جریان نشتی ،سطح ایمنی و عایقی بسیار بالا را برای اپراتورها فراهم می آورد.

مشخصات فنی

قیچی کابل بری عایق برق

کد محصول BTC-36/970
ولتاژ کاری 36 کیلوولت
طول 970 میلیمتر
سایز کابل بری 300 میلیمتر مربع

مشخصات کلی