فیوز 20 کیلو ولت AEG

فیوز فشار قوی

AEG 20KV fuse

فیوز های فشار قوی AEG در سکسیونر های فشار متوسط مورد استفاده قرار میگیرد. این فیوز ها در ولتاژ ها و جریان های مختلف در سطح فشار متوسط قابل ارائه و تولید میباشد.

مشخصات فنی

فیوز فشار قوی

ولتاژنامی KV 10-24KV
جریان.نامی A 2, 6 ،10 ، 16، 20 ، 25 ، 40 ، 50 ، 63 , 80 , 100, 120, 200
طول 510mm
قطر 40mm
قدرت.قطع KA 50KA

مشخصات کلی